Nabídku z celého realitního trhu a spektra najdete na reality.name. Pokud chcete info na téma bez realitky a pronájem bytu pak jděte na vlastnici.cz.Hypotéka na stavbu rodinného domu

 

Pokud zvažujete možnost financování stavby rodinného domu hypotékou, měli byste vědět, že existují jisté rozdíly mezi hypotékou na koupi nemovitosti a hypotékou na výstavbu nemovitosti. Mezi zásadní rozdíly patří např. způsob čerpání hypotečního úvěru. V případě hypotéky na výstavbu domu se úvěr čerpá postupně dle průběhu stavby.

 

Také administrativa kolem vyřizování takové hypotéky je náročnější, k žádosti o hypoteční úvěr budete muset předložit více dokumentů. V případě hypotéky jak na stavbu tak na pořízení stavebního pozemku je administrativa ještě náročnější.

 

Naopak, pokud máte svůj pozemek a hypotéku potřebujete pouze na výstavbu rodinného domu, jednak bude papírování o něco jednodušší a rovněž tak schvalovací proces z důvodu lepší zástavní hodnoty. Navíc je v takovém případě pravděpodobné, že vám banka poskytne lepší úrokovou sazbu právě v souvislosti s tím, že jste vložili vlastní zdroje.

 

 

O jaké typy úvěrů tedy můžete v souvislosti s výstavbou domu žádat?

 

Za splnění určitých podmínek poskytují banky v souvislosti s výstavbou nemovitostí tyto typy úvěrů:

 

 • Hypotéka na koupi pozemku

 

Základní podmínkou je, že pozemek musí být určen k výstavbě. To je potřeba doložit, např. stavebním povolením, územním rozhodnutím, popř. regulačním plánem. Následně lze pak žádat o poskytnutí úvěru na výstavbu domu.

 

 • Hypotéka na výstavbu rodinného domu 

Úvěr lze zajistit zřízením zástavního práva ve prospěch úvěrující banky k pozemku nebo jiné nemovitosti. V případě, že je úvěr jištěn pouze pozemkem, lze použít prostředky z hypotéky jen do výše 70 % hodnoty pozemku. Jakmile je rozestavěná nemovitost vložena do katastru nemovitostí, je možné jí zajistit úvěr a zbytek hypotéky pak dál čerpat.

 

 • Hypotéka na koupi pozemku a výstavbu domu 

Na oba účely se čerpá jeden úvěr.  

 

 • Hypotéka na rozestavěnou nemovitost, resp. na dostavbu nemovitosti

 

Lze ji poskytnou na stavby, které jsou již zapsány v katastru nemovitostí. To je možné v případě, že je nemovitost alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že je již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží.

 

 

Jaké dokumenty budou potřeba k žádosti o hypotéku na stavbu rodinného domu?

 

 • Žádost o hypoteční úvěr.
 • Potvrzení a dokumenty dokládající příjmy a výdaje domácnosti žadatele o hypotéku a případných spoludlužníků a ručitelů. To jsou především potvrzení o výši příjmu od zaměstnavatele, resp. daňové přiznání, případné úvěrové smlouvy, doklady k případným ručitelským závazkům, směnky, rozhodnutí soudů atd. Čím více příjmů doložíte, tím vyšší bonitu získáte, což se pozitivně odrazí na výši úrokové sazby. V případě hypotéky bez doložení příjmů je třeba počítat s vyšší úrokovou sazbou.
 • Doklady prokazující množství vlastních investičních prostředků ( úvěr ze stavebního spoření, úspory, půjčka, potvrzení o zaplacení již provedených stavebních pracích apod.)
 • Doklady týkající se nemovitosti, k níž má být zřízeno zástavní právo.  To jsou především aktuální výpis z katastru nemovitostí včetně snímku katastrální mapy, nabývací titul k nemovitosti (ve kterém je mj. uvedeno také to, zda na nemovitosti nevázne jiné zástavní právo či věcné břemeno), ocenění nemovitosti smluvním odhadcem banky.
 • Stavební povolení, resp. doklad o ohlášení stavebních prací. V případě drobných oprav vyjádření smluvního technika banky.
 • Projektová dokumentace stavby, ocenění stavebních prací (rozpočtové náklady stavby), harmonogram stavby.
 • Smlouva o dílo (příp. smlouva o budoucí smlouvě o dílo). U staveb realizovaných dodavatelským způsobem pak smlouva o výstavbě,  u staveb realizovaných svépomocí pak rozpis prováděných prací.

 

V případě hypotéky na i pořízení stavebního pozemku je potřeba dále především kupní smlouva.

 

Pokud má být hypotékou financována pouze koupě pozemku, na kterém se následně bude stavět, je podmínkou pro vyřízení hypotéky zřízení zástavního práva ve prospěch úvěrující banky jak na pozemek, tak následně i na nemovitost.

 

 

Jakým způsobem se hypotéka čerpá?

 

Úvěrující banka proplácí faktury (i zálohové faktury) přímo dodavatelům na jejich účet, a to až do celkové výše sjednané úvěrovou smlouvou, což bývá zpravidla 70 – 100 % hodnoty zastavované nemovitosti.

 

U některých úvěrujících ústavů lze čerpat úvěrové prostředky zpětně. Typicky jde o případ, kdy získáte hypotéku na dostavbu nemovitosti, avšak banka vám zpětně proplatí i vaše investice, které jste v souvislosti s výstavbou domu realizovali ještě před schválením hypotéky (např. na koupi pozemku, hrubou stavbu apod.). Aby banka faktury proplatila zpětně, nesmí být nikdy starší dvou let.  

Datum publikace: 6.7.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie Články 
Kontakt: info@rodinnedomy.net
Rodinné domy